Loading...

Our Inspiration

Padma Bhushan Karmaveer Bhaurao Patil
Late Smt. Laxmibai Bhaurao Patil
Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar
Mahatma Jyotirao Phule
Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj
Late Krantijyoti Savitribai Phule
President Rayat ShikPadma Vibhushan Sharadchandra Pawar
Chairman Rayat ShiksDr. Anil A. Patil